Premium Care

Staráme sa o vaše
skutočné bohatstvo,
vaše zdravie

Spoločnosť ProHealth poskytuje svojim klientom elitný program zdravotnej starostlivosti. Od roku 2007 ho budujeme na odborných poznatkoch a skúsenostiach tímu profesionálov a personalizovanom prístupe ku každému z našich klientov.

Komplex výnimočných služieb ProHealth

Concierge zdravia

Najvyšší štandard osobnej zdravotnej starostlivosti

Zabezpečíme špecializovaný tím lekárov

Kľúč k našim mimoriadnym službám

Personalizovaný prístup

Starostlivosť o limitovaný okruh klientov