Ako odozvu na prekonanie infekcie vírusu SARS-CoV-2 alebo po vakcinácii proti nemu, produkuje imunitný systém každého organizmu protilátky. Ak chcete vedieť, či vaše telo spustilo po ochorení obrannú reakciu, či si vybudovalo potrebnú imunitu po očkovaní, alebo či ste sa s vírusom už stretli a prekonali ho bez príznakov, nechajte si vyšetriť hladinu protilátok jednoduchým a spoľahlivým testom ELISA. Z odobratej krvnej vzorky sa dozviete, či je váš organizmus pripravený zabojovať s COVIDom.


Ako sa naše telo bráni?

Po prekonaní ochorenia, alebo po vakcinácii vzniká v organizme protilátková imunita. Imunitný systém sa síce aktivuje ihneď, ale zvýšenú hladinu protilátok zistíme najskôr 7-14 dní po podaní očkovacej látky alebo po nástupe klinických príznakov ochorenia. Vyšetrenie protilátok je spôsob, ako sa pozrieť v čase dozadu a dozvedieť sa o úrovni protilátok v tele po prekonaní ochorenia alebo po očkovaní. V oboch prípadoch sa testuje z krvi odobratej intravenózne – zo žily.

Testovanie po prekonaní COVIDu

Pri testovaní po prekonaní ochorenia sa v krvnej vzorke zisťuje prítomnosť imunoglobulínu IgG (telo ho produkuje v neskorej fáze), IgA (skorá fáza) a IgM (akútna fáza). Výsledok testov umožňuje posúdiť štádium ochorenia, to, či ste ochorenie v minulosti prekonali alebo prognózu do budúcnosti.

Protilátky sú zvyčajne detekovateľné od 1 – 3 týždňov po infikovaní. U každého človeka je však dynamika produkcie protilátok individuálna. Pacienti s klinickými príznakmi a vo vážnom stave vyprodukujú protilátky v priebehu 7-14 dní, pacienti bez klinických príznakov po viac ako 30 dňoch od začiatku ochorenia. Testovať by ste sa mali dať 3 – 4 týždne po prekonaní ochorenia. U niektorých sa však hladina protilátok, ktoré by sa dali diagnostikovať, nevytvorí. A ako dlho nám imunitná odozva organizmu vydrží? Podľa doterajších štúdií imunita trvá minimálne 8 mesiacov až jeden rok. Ak sa chcete chrániť očkovaním a ochorenie COVID-19 ste už prekonali, odporúčame tak urobiť najskôr 90 dní po jeho preliečení.

Testovanie po očkovaní

Pri testovaní protilátok po očkovaní sa zisťuje hladina imunoglobulínu IgG (neskorá fáza). Test ponúka vysokú presnosť. Umožňuje posúdiť, či si váš organizmus začal po očkovaní vytvárať protilátky.

Po vakcinácii sa neutralizačné protilátky začínajú tvoriť v priebehu 10 – 14 dní od podania prvej dávky, v plnej miere však až 2 týždne po podaní druhej dávky očkovacej látky. Bolo by vhodné, aby ste pred testovaním neboli niekoľko dní v kontakte s pozitívnym prípadom ochorenia COVID-19.

V oboch prípadoch testovania však musíme mať na zreteli, že aj keď sa protilátky proti novému koronavírusu
v organizme potvrdia, je potrebné naďalej dodržiavať odporúčané preventívne opatrenia nariadené hygienikmi podľa epidemiologickej situácie v jednotlivých regiónoch. Rovnako je podľa odborníkov dôležité uvedomiť si, že existencia protilátok automaticky neznamená, že človek nie je šíriteľom infekcie.

Protilátky – veľkí malí hrdinovia

Protilátky (imunoglobulíny) sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie infekty v našom tele. V diagnostike infekčných ochorení (a teda aj vírusových) sa štandardne uplatňujú protilátky triedy IgM, IgA, IgG. Sú to protilátky cielene vytvorené proti konkrétnemu vírusu. Ich zámerom je infikovanú bunku zničiť alebo ju označiť na zničenie inými zložkami imunitného systému. Ich hladina v tele určuje, akú mieru imunity si telo vybudovalo a dáva nám obraz o tom, či sme, kedy a s akou intenzitou obrany organizmu ochorenie COVID-19 prekonali.


IgA protilátky majú za úlohu chrániť povrchy slizníc a vyskytujú sa v krvnom sére, sekrétoch, v slinách, slzách, v pote, ako aj v materskom mlieku. Tvoria sa tiež na začiatku ochorenia spolu s protilátkami IgM. Ak máte len tento druh protilátok, znamená to, že sa nákaza nedostala ďalej do tela.

IgM protilátky sú typické pre akútnu fázu infekcie. Zisťujeme ich v prevažnej miere u pacientov s príznakmi a u tých s ťažším priebehom ochorenia, a to aj dlhodobo po prekonaní infekcie. Táto trieda protilátok sa objavuje v tele v začiatkoch, od 7. dňa infekcie  a v priebehu ochorenia.

IgG protilátky v krvi znamenajú to, že ste sa nákazou stretli v minulosti. U pacientov s klinickými príznakmi a pri závažnom priebehu ochorenia sa začínajú tvoriť v priebehu 14 dní. U pacientov bez klinických príznakov najskôr po 14 – 30 dňoch po prekonaní infekcie.


 

Mutácie a protilátky

Mnohí z nás sa zamýšľajú nad tým, ako nás chráni očkovanie, alebo protilátky vytvorené po prekonaní ochorenia,  pred novými mutáciami. Na tieto otázky bude možné dať odpoveď až časom, pretože dnes ešte nie sú uzavreté potrebné štúdie. Nie je známe ani to, ako dlho v tele pacienta pretrvávajú pozitívne hodnoty protilátok a mnoho ďalších otázok. Vznik opakovaných infekcií závisí od rýchlosti vzniku mutácií koronavírusu, ktoré budú schopné uniknúť imunitnej odpovedi, ale aj imunite po očkovaní.

Jedno však platí, a to že mutácie vírusu sú bežná vec. Jednoducho, vírus mutuje stále. Môže sa stať, že zmutuje do nebezpečnejšej, infekčnejšej podoby, ako sa to stalo pri britskej, juhoafrickej, alebo indickej mutácii. Ale vďaka vakcinácii alebo predošlej skúsenosti s vírusom existuje veľká šanca, že náš imunitný systém spozná aj jeho zmutovaného príbuzného a adekvátne zasiahne.

ELISA otestuje po ochorení, aj po očkovaní

Jedinou cestou z pandémie je očkovanie, vytvorenie protilátok a kolektívnej imunity. Ak chcete vedieť, či ich máte v organizme dostatok, nechajte sa otestovať. ProHealth vám ponúka testovanie na ich prítomnosť v krvi dnes na trhu najspoľahlivejšou metódou ELISA. Prostredníctvom testu si môžete jednoducho, rýchlo a pohodlne overiť, ako váš organizmus zareagoval na vakcináciu, alebo akú mieru protilátok máte po prekonaní ochorenia.

ELISA je veľmi spoľahlivá metóda testovania, ktorá dosahuje senzitivitu (schopnosť presne určiť pozitívny výsledok) 100 % po 12 dňoch od objavenia príznakov ochorenia a špecificitu (schopnosť určiť presne, že ide o vírus SARS-CoV-2 negatívny výsledok) až 98 %. Tento test si určite nezamieňajme s jednorazovými testami na protilátky, ktoré využívajú krv z vpichu do prsta a majú nižšiu citlivosť a spoľahlivosť.

Pre vaše pohodlie a zachovanie súkromia vás prídeme otestovať s naším výjazdovým tímom k vám domov, alebo do firiem. Otestujeme jednotlivcov ale aj celé skupiny na mieste, kde je to pre vás najvhodnejšie. O výsledkoch testovania vás budeme informovať e-mailom, ku ktorému vám heslo pošleme v SMS správe. Výsledok testovania sa dozviete do 48 hod. od odberu.

Všetko potrebné o testovaní ELISA

 

1.       Objednanie
 • Ak máte záujem o ELISA testovanie, môžete sa objednať na telefónnom čísle 02/2100 28 60 – Voľba č.5
 • Dohodnite si spôsob testovania, miesto a termín odberu
 • Uveďte vaše osobné údaje pre správne doručenie výsledku

2.       Odber
 • Odber vzorky zrealizujeme u vás doma, alebo vo vašej firme, jednotlivo, aj v skupinách
 • Odber sa robí z venóznej krvi odobratej z lakťovej jamky
 • 2 hodiny pred samotným odberom sa neodporúča jesť, piť sa môže
 • Odber u detí do 18 rokov prebieha len v prítomnosti zákonného zástupcu

3.       Výsledok
 • Výsledok vyšetrenia testovania ELISA je k dispozícii do 48 hodín
 • Výsledok vyšetrenia doručíme e-mailom v šifrovanej podobe
 • Heslo pre otvorenie dostanete formou SMS správy
 • V prípade pozitívneho výsledku odporúčame PCR vyšetrenie na vylúčenie prítomnosti ochorenia COVID-19

4.       Interpretácia
 • Hladiny protilátok môžu byť buď zvýšené (pozitívne) alebo nezvýšené (negatívne)
 • Ak je test pozitívny prítomnosť protilátok v krvi znamená pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19
 • Ak je test negatívny, nemáte dostatok protilátok a s veľkou pravdepodobnosťou nemáte voči ochoreniu imunitu
 • Negatívny výsledok testu môže tiež znamenať, že vzorka bola odobratá príliš skoro po infekcii, v takomto prípade je dobré test zopakovať