ProHealth

Vzťah s našimi klientmi staviame na dôvere, profesionálnom prístupe
a diskrétnosti.

Vieme, že potrebná kvalita vzťahu sa nedá vybudovať na uponáhľaných a neosobných stretnutiach. Preto sa s ProHealth tímom staráme o limitovaný okruh klientov, ktorému tak dokážeme zabezpečiť dostatok času na riešenie jeho požiadaviek, potrebnú pozornosť a pohodlie.

Concierge zdravotná starostlivosť

Je koncept prémiových personalizovaných služieb.

Charakterizuje ju znížený počet klientov, prístup k službám bez zbytočného čakania a kontinuita starostlivosti. Zdravotnú starostlivosť o našich klientov manažuje profesionálny concierge tím. Je zárukou najvyššieho štandardu osobnej zdravotnej starostlivosti aj pre najnáročnejších klientov.

Concierge tím

Kľúčom k našim mimoriadnym službám je prepracovaný manažment zdravotnej starostlivosti.

Štandardy našich služieb sú nastavené tak, aby sme klientom mohli sprostredkovať tých najlepších lekárskych špecialistov v odbore, kvalitný zdravotnícky a administratívny personál.

Náš concierge tím

Na čele concierge tímu ProHealth stojí

MUDr. Andrea Chovanová

Riaditeľka ProHealth

„Najvyšším ocenením našej práce je spokojnosť našich klientov. Uvedomujeme si, že sme pre nich útočiskom a nádejou. Obracajú sa na nás s dôverou, ktorú im vraciame zabezpečením kvalitného servisu profesionálneho tímu odborníkov, vysoko špecializovanými a personalizovanými službami a nadštandardnou starostlivosťou.“

Daniela Krištofová

Concierge manažér

„K manažovaniu zdravotných služieb klienta pristupujeme s maximálnym odhodlaním pomôcť pri každom kroku na jeho ceste k zdraviu.“

Komplex výnimočných služieb ProHealth

Concierge
zdravia

Najvyšší štandard osobnej zdravotnej starostlivosti

Zabezpečenie tímu
lekárov

Kľúč k mimoriadnym službám

Personalizovaný
prístup

Starostlivosť o limitovaný okruh klientov

Komplex výnimočných služieb ProHealth

Concierge zdravia

Najvyšší štandard osobnej zdravotnej starostlivosti

Špecializovaný tím lekárov

Kľúčom k našim mimoriadnym službám je náš špecializovaný tím

Personalizovaný prístup

Staráme sa o limitovaný okruh klientov.

Stojíme
vždy pri vás

Stojíme vždy pri vás, to je to, čo každý klient potrebuje pocítiť. To je to, čo oddeľuje dobré zdravotné služby od skvelých. Tento prístup aplikujeme do našej práce. A práve preto, že ju robíme zo správnych dôvodov, dáva zmysel nám aj naším klientom.

Sme odhodlaní
posúvať kvalitu

Sme odhodlaní posúvať kvalitu osobnej zdravotnej starostlivosti o vás na stále vyššiu úroveň. Pokrývať všetky vaše nároky v oblasti zdravotnej starostlivosti tak, aby ste mohli svoj voľný čas venovať svojim rodinám, pracovným povinnostiam, či záľubám.